Perfil do usuário

Cataldo Jenelle

Resumo da Biografia

Bảo hiểm hàng hóa là gì? bảo hiểm hàng hoá là gì Bảo hiểm về hàng hóa - bảo vệ rủi ro cho hàng hóa của các doanh nghiệp Bảo hiểm hàng hóa có thể hiểu một cách đơn giản là bảo vệ hàng hóa của các doanh nghiệp trước những rủi ro, mất mát, hư trong quá trình vận chuyển hay bị lưu kho trợ thì bằng hết thảy những loại hình vận chuyển hiện như đường bộ, đường thủy, đường sắt, đường hàng không trên khuôn khổ cả nước và trên toàn thế giới. 2. Đối tượng dự của bảo hiểm hàng hóa. Đối tượng được dự bảo hiểm về hàng hóa tất thảy những hàng hóa được vận tải nội địa Việt Nam hay trên toàn thế giới bằng các hình thức vận chuyển hiện hữu như: Đường sắt, đường bộ, đường hàng không, đường thủy. 3. Phân loại bảo hiểm hàng hóa an toàn Các hình thức bảo hiểm về hàng hóa Các hình thức bảo hiểm về hàng hóa Bảo hiểm hàng hóa sẽ được phân loại theo 2 hình thức sau: Hình thức bảo hiểm hàng hóa nội địa Đối với bảo hiểm về hàng hóa nội địa có tức

Việc tải đàm đạo hàng hóa ngày một diễn ra rộn rịp trên khắp cả nước. Và những mất mát, hỏng hóc hàng hóa trong quá trình vận tải là điều chẳng thể tránh khỏi, và cũng ảnh hưởng không nhỏ đến hoạt động kinh dinh, uy tín của không ít doanh nghiệp. Bảo hiểm hàng hóa ra đời là hình thức để bảo vệ các doanh nghiệp trước những rủi ro về hàng hóa gây nên. Hãy cùng tìm hiểu chi tiết hơn trong bài sau.